SLUŽBENA POSETA „RADIONICI PETROVIĆ“

Dana 11.10 2019. Zamenik sekretara za privredu i turizam, Pavle Počuč,  boravio je u radnoj poseti radionici za izradu umetničkih proizvoda od drveta, slame, plute… „Vlada APV i resorni sekretarijat za privredu poseban akcenat su stavili na podršku malim i porodičnim preduzetničkim radionicama kao nosiocima privrednog razvoja u APV i R Srbiji. „Radionica Petrović“ iz NS je pozitivan primer uspesno osmišljenog porodičnog biznisa i sa zadovoljstvom smo pomogli nabavku opreme i repromaterijala za njihovo poslovanje“, izjavio je Zamenik sekretara za privredu i turizam, Pavle Počuč.