SLUŽBENA POSETA „RADIONICI  PETROVIĆ“

SLUŽBENA POSETA „RADIONICI PETROVIĆ“

Dana 11.10 2019. Zamenik sekretara za privredu i turizam, Pavle Počuč,  boravio je u radnoj poseti radionici za izradu umetničkih proizvoda od drveta, slame, plute…

„Vlada APV i resorni sekretarijat za privredu poseban akcenat su stavili na podršku malim i porodičnim preduzetničkim radionicama kao nosiocima privrednog razvoja u APV i R Srbiji.

„Radionica Petrović“ iz NS je pozitivan primer uspesno osmišljenog porodičnog biznisa i sa zadovoljstvom smo pomogli nabavku opreme i repromaterijala za njihovo poslovanje“, izjavio je Zamenik sekretara za privredu i turizam, Pavle Počuč.