Sporazum o priznanju krivice

Prekršajni sud u Novom Sadu je, nakon potpisanog Sporazuma o priznanju krivice između okrivljenog lica i Gradske uprave za inspekcijske poslove Grada Novog Sada, usvojio prvi Sporazum o priznanju prekršaja 20. februara 2018. godine. Iz Gradske uprave pozivaju okrivljena lica, preduzetnike i fizička lica protiv kojih je Gradska uprava za inspekcijske poslove Grada Novog Sada, podnela Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, a protiv kojih nije doneta prvostepena presuda, da u cilju bržeg i efikasnijeg okončanja prekršajnog postupka iskoriste zakonsku mogućnost i predlože potpisivanje Sporazuma o priznanju prekršaja. Svaki predlog biće razmotren od strane Gradske uprave za inspekcijske poslove, a na svaki predlog podnosilac zahteva će dobiti pismeni odgovor. Iz Gradske uprave napominju da se Sporazum o priznanju prekršaja ne odnosi na izdate prekršajne naloge.

Ostavite odgovor