СРАМОТНО МАЛА СРЕДСТВА ЗА ДАРОВИТЕ СТУДЕНТЕ И НАУЧНЕ РАДНИКЕ

Српска радикална странка сматра да је одлука да Град Нови Сад учествује у финансирању Фонда за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду са свега десет стипендија на годишњем ниову поражавајућа и неозбиљна за општину која има највећи буџет по глави становника, 30 милијарди динара годишње на располагању и која сваке године исказује суфицит у висини од 5-6 милијарди динара. „Град Нови Сад се обавезао да ове школске године финансира свега десет стипендија у месечном износу од симболичних 17.000 динара и то у природно-математичкој, техничкој, пољопривредној, технолошкој, медицинској, економској, правној, хуманистичкој и области интердисциплинарне науке. Зар не мислите да у свакој од ових области можемо пронаћи и стипендирати бар по десет изванредних студената који својим залагањем, радом и просеком то и заслужују? Очекивали смо далеко већа средства за ову намену и сматрамо да је за универзитетски центар који броји преко 60.000 студената и научних радника, као што је то Нови Сад, оваква политика према научној заједници и даровитим студентима у најмању руку неозбиљна“ – рекла је Марина Недељковић, одборник Српске радикалне странке у Скупштини Града Новог Сада. Српска радикална странка скреће пажњу јавности и да на територији Новог Сада не постоји ниједан истраживачки центар који се бави проучавањима у области хуманистичких наука и научних дисциплина. „Постављамо питање где да запослимо све оне стручњаке и докторанде из домена хуманистичких наука који се озбиљно баве истраживањима и имају радове објављење у реномираним домаћим и светским часописима, имајући у виду да се од наредне, 2020. године, прелази са пројектног на институционално финансирање науке на универзитетима? “ – поставила је питање Марина Недељковић, уз истицање да Град Нови Сад мора да далеко озбиљније схвати политику према студентској и научној заједници, ако има намеру да задржи статус универзитетског града и оправда поверење свих младих људи који су одлучили да управо овде стичу своје високо образовање.