Статистика измерила – фали нам 412 динара

Просечни месечни приходи домаћинставa у Србији у четвртом кварталу 2017. године износили су 63 674 динара. У односу на исти квартал претходне године виши су за 5%. Издаци за личну потрошњу домаћинстава, у четвртом кварталу 2017. године, износили су 64 086 динара, у просеку, и виши су за 4,3% у односу на исти квартал претходне године. Приходи из редовног радног односа (49,1%) и пензије (32%) имају највећи удео у приходима домаћинстава. Структура личне потрошње домаћинстава се није променила. И даље највећи удео у личној потрошњи домаћинстава чине издаци за храну и безалкохолна пића – 34,9% и за становање, воду, ел. енергију, гас и остала горива – 18%. Подаци о приходима и потрошњи домаћинстава прикупљени су Анкетом о потрошњи домаћинстава. Анкетирано је 1599 домаћинстава, што представља 72% од укупног броја домаћинстава предвиђених за анкетирање у четвртом кварталу. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија. Извор: Републички завод за статистику

Ostavite odgovor