ŠTRAJK JE DISKUTABILNA TEMA

Ovog proleća, preciznije  krajem maja, počeo je da deluje  Vojvođanski policijski sindikat. U njegove aktivnosti pozvani su da se uključe sve aktivne i penzionisane kolege, a cilj je zalaganje za radnička prava i unapređenje policijske službe kroz sindikalno delovanje. Po strukturi Vojvođanski policijski sindikat je sindikalna organizacija koja deluje na području cele Srbije, s tim što se sa posebnom pažnjom fokusira na zaštitu prava radnika na području Vojvodine. Sedište sindikata je u Vršcu, a predsednik je policijski službenik iz tog grada Dalibor Vukić, koji za „Vojvođanske vesti“ objašnjava kako ta sindikalna organizacija deluje. Zašto ste osnovali sindikat, kakvi su vam ciljevi ? Svrha sindikata u MUP-u i samog njegovog delovanja je pre svega neprestana borba za prava radnika, odnosno zaštita zakonom zagarantovanih prava radnika, ostvarivanje boljeg materijalnog položaja, kao i unapređenje radne sredine u smislu iznošenja predloga, ideja koje bi olakšale rad i dovele do kvalitetnijih rezultata tokom obavljanja službe. Vojvođanski policijski sindikat deluje na području Republike Srbije, ali sa posebnom pažnjom su sve aktivnosti fokusirane na području teritorije AP Vojvodine. Naš rad se temelji na demokratskim načelima zastupanja i uvažavanja volje svojih članova, organizovanih u podružnice, odnosno jedinice. Sedište nam je u Vršcu a s obzirom na to da smo osnovani pre nekoliko meseci, beležimo znatni porast članstva, pretežno na području Banata. Koliko je policija zatvorena kao služba ? Da li se sindikat u policiji razlikuje od drugih sindikata ? Specifičnost samog policijskog poziva prenosi se i na delovanje sindikata, tako da mi kao organizacija koja ima status pravnog lica nezavisnog od poslodavca, u određenim momentima ne možemo da koristimo sve represivne mere usklađene opštim zakonima kao recimo, neki sindikati iz civilnog sektora. To je sve zbog specifičnosti ovog poziva, dok neke druge delatnosti imaju mogućnost potpune obustave rada. Ima li policija pravo na štrajk ? Što se tiče prava na štrajk, to je diskutabilna tema iz razloga što se u prethodnim štrajkovima pokazalo da za nas važi poštovanje minimuma rada i da se štrajk ne može realizovati u potpunosti. U praksi znači da, na primer, ako je izvršeno nekakvo krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti ili se desi saobraćajna nezgoda sa poginulim licem, službenici policije prekidaju štrajk i postupaju po prijavi.
Koliko sindikata postoji u policijskoj službi ? Koliko su efikasni ? U MUP-u ne postoji tačna procena koliko sindikata deluje ali je moje mišljenje da je registorvano i da deluje oko 35 sindikalnih organizacija.Trenutno su vodeći sindikati, u smislu masovnosti članstva, Sindikat srpske policije i Nezavisni sindikat policije koji najduže postoje u MUP-u. Mi se razlikujemo po tome što smo prvi ozbiljan regionalni sindikat, kome je fokus teritorija Vojvodine, ali svakako ne zaboravljamo i ostatak države. Smatramo da zbog oblasti delovanja možemo kvalitetenije da zastupamo interese članova. Koja vrsta sindikalne pomoći je potrebna zaposlenima u policiji ? Pored pravne i materijalne pomoći, koju naš sindikat daje članovima, takođe svaki član nas je dobrovoljno obavestio koja je krvna grupa, tako da imamo i takvu evidenciju za slučaj da nekom članu ili članu njegove porodice treba određena krvna grupa. Svi članovi sindikata se obaveštavaju a oni koji imaju takvu krvnu grupu, upućuju se, ukoliko to žele, u određenu zdravstvenu ustanovu. Mi ćemo se i ubuduće truditi da zaštitimo sva individualna i kolektivna prava radnika, ukazivati poslodavcu na propuste i greške a stvaranjem jakih i funkcionalnih  sindikalnih jedinica uočavati nedostatke koje treba otkloniti u cilju unapređenja službe.Sindikat ima svoj sajt http://vpols.com/, gde se objavljuju vesti od značaja za ovu službu, obaveštenja i prate aktivnosti sindikata. U rubrici saopštenja mogu se naći teme za koje lobira ovaj sindikat, a to su praktična pitanja za zaposlene – mogu li policajci imati dvojno državljanstvo, nositi bradu i tetovaže, u koje države sveta se upućuju zaposleni u Mirovne misije, postoji li fond za lečenje obolelih kolega, koje firme održavaju vozila MUP-a, postoje li uslovi za nabavku narko testa za saobraćajnu policiju. M.P.

Ostavite odgovor