СУБВЕНЦИЈЕ И БЕСКАМАТНИ КРЕДИТИ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА У 2022. ГОДИНИ

Споразум између Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и Развојног фонда АП Војводине, на основу којег Секретаријат субвенционише трошкове накнаде за обраду кредитног захтева и камате по конкурсима Фонда у области туризма, поптисан је данас у Покрајинској влади.  Трошкови које субвенционише Секретаријат у износу од три милиона динара односе се на конкурсе за дугорочне кредите за развој туризма и, посебно, сеоског туризма, које расписује Развојни фонд Војводине у 2022. години, у циљу повећања нивоа опремљености туристичких капацитета.  Споразум су потписали покрајински секретар др Ненад Иванишевић и директор Фонда Горан Савић.  „Настављамо сарадњу са Развојним фондом Војводине у интересу корисника средстава и кредита Фонда. Ово није једини споразум који имамо са Фондом. Подсетићу и на споразум о родно сензитивном кредитирању, којим смо дефинисали камате у различитим износима за власнице туристичких потенцијала, како би се што више економски оснажиле. Оно што ће уследити јесте потписивање споразума са Гаранцијским фондом, са Туристичком организацијом Војводине, као и са Националном службом за запошљавање“, рекао је Иванишевић. Он је додао да је циљ удруживања средстава и капацитета наставак смањења стопе незапослености на територији АП Војводине, што показује јасну оријентацију буџета Секретаријата ка крајњим корисницима.  Директор Развојног фонда Војводине истакао је да се ова кредитна линија у сарадњи са Секретаријатом спроводи већ дуги низ година веома успешно, те да је допринела повећању и унапређењу туристичких потенцијала у АП Војводини.  „Нагласио бих да је ова кредитна линија бескаматна, а да су конкурси отворени до краја 2022. године. Финансира се изградња капацитета и објеката који служе туризму и угоститељству, за развој руралног, верског, спортско-рекреативног и других видова туризма, те за подизање нивоа сеоских домаћинстава. Период отплате кредита је седам година уз 24 месеца грејс периода и каматном стопом од 1 до 3 процента, коју у потпуности субвенционише Секретаријат, који покрива и трошкове накнаде кредита“, рекао је Савић.  Корисници ових кредита могу бити правна лица и предузетници, односно микро, мала и средња правна лица, за износе од 300.000 до 20 милиона динара по субвенцији, уз сопствено учешће од 20 одсто укупне вредности пројекта. Поред тога, конкурсом намењеним физичким лицима, носиоцима комерцијалног породичног пољопривредног газдинства на територији АП Војводине са активним статусом, предвиђена су средства у износу од 300.000 до 10 милиона динара по субвенцији, са истоветним условима као и за правна лица.  Удруживање средстава Секретаријата и Фонда ствара услове за повећање квалитета и проширење понуде у пружању туристичких услуга, подиже степен конкурентности и утиче на смањење стопе незапослености са повећаним радним ангажманом у оквиру туристичких делатности. Поред изградње, адаптације и опремања туристичких објеката, смештајних и услужних капацитета, кредити обухватају и спортско-рекреативне и рехабилитационе објекте, сеоска домаћинства, плутајуће објекте и превозна средства у функцији туризма, као и израду сувенира.