СВАКОДНЕВНА ПРЕДАНОСТ ПОСЛУ

Служба за одржавање паркиралишта ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад се бави одр­жавањем општих и посебних паркиралишта, обеле­жавањем хоризонталне и постављањем вертикалне сигнализације, као и изградњом нових општих и посеб­них паркиралишта. Сем ових активности, Служба за одржавање у склопу својих редовних послова има и отклањање мањих кварова на електроинсталацијама, водоводу и канализацији, бави се и ситним столарским пословима, браваријом и сличним поправкама у оквиру Предузећа. Кошење траве на свим паркиралиштима којима управља „Паркинг сервис“ и уништавање амброзије, такође су послови службе коју вам представљамо. Разговарали смо са руководиоцем Службе, Радославом Мазалицом који ће нам представити ову службу? Главни посао Службе за одржавање паркиралишта је постављање вертикалне и хоризонталне сигнализације на свим паркиралиштима у граду која су под ингеренцијом нашег Предузећа. Такође, ова Служба обавља и послове за потребе Града, у сарадњи са осталим јавним комуналним предузећима. Свима је познато да „NS bike“ систем, алтернативног превоза по граду функционише у организацији Паркинг сервиса“, а управо наша Служба се бави одржавањем простора око станица за изнајмљивање бицикала. И не само то, ми смо само у току прошле године на разним локацијама у граду поставили 150 држача за бицикле, за све наше суграђане који користе своје бицикле као превоз по граду. Рад ове Службе је такође везан и за сезонске послове, па ако не радимо редовно хоризонтално обележавање паркиралишта, онда смо ангажовани на одржавању привремених паркиралишта, као што је „Штранд“ у току купалишне сезоне, као и припрему паркиралишта за време трајања великих сајамских манифестација у граду, нпр. „Пољопривредни сајам“, као и у време фестивала, где бих издвојио највећи од њих, „Еxit“. Наше Предузеће је ангажовано у многим акцијама које се тичу едукације младих као учесника у саобраћају, па смо имали добру сарадњу и са неким основним школама у граду, где смо обележавали хоризонталном и вертикалном сигнализацијом бициклистичке полигоне за наше најмлађе. Овим поводом смо остварили сарадњу са основним школама „Душан Радовић“ на Сланој бари, „Ђура Јакшић“ у Каћу и „Жарко Зрењанин на Лиману. Свакодневно смо ангажовани на одржавању хигијене паркиралишта у граду, која се реализује по нашем устаљеном плану. Наши суграђани могу да примете заштитне оградице „Паркинг сервиса“ на готово свим манифестацијама у граду, од концерата до „Змајевих дечијих игара“, ето и такве послове ради ова Служба, за шта смо добили и многе захвалнице организатора манифестација. Паркинг сервис у последње време улаже у изградњу и реконструкцију паркиралишта у граду. На којим пословима је ваша Служба била ангажована?  Недавно је завршена изградња паркиралишта у Улици Филипа Вишњића, код зграде „Историјског архива Града“ где смо добили нових 50 паркинг места. Наша Служба је била ангажована на припремним радовима, као и на обележавању хоризонталне и вертикалне сигнализације. Тако смо од једног полузапуштеног простора добили ново и уређено паркиралиште. Служба за одржавање паркиралишта је била ангажована на изградњи и реконструкцији свих паркиралишта које смо урадили у последње време, да ли у појединим фазама рада или на комплетном извођењу радова. Поменуо бих изградњу и реконструкцију паркиралишта у Шајкашкој улици, Тургењевој, Владике Ћирића, Стражиловској, Балзаковој, Гагариновој улици и тд. Обележили смо вертикалном и хоризонталном сигнализацијом велики број паркинга у Петроварадину који нису под наплатом. Наша Служба је поставила и велики број заштитних стубића у разним деловима града, тиме наше Предузеће спречава непрописно паркирање аутомобила на тротоарима, зеленим површинама и бициклистичким стазама. Ангажовани сте и у раду зимске службе?  Као део зимске службе града и наше Предузеће је веома ангажована на чишћењу снега у зимском периоду. Ми смо задужени за уклањање снега са паркинг простора у граду и за посипање соли тамо где за то постоји потреба. Тај посао се ради организовано по већ утврђеним критеријумима и приоритетима. Из разговора са руководиоцем службе Радославом Мазалицом можемо закључити да је рад Службе за одржавање паркиралишта, као део ЈКП „Паркинг сервиса“ и разноврстан и комплексан. Раднике ове Службе можемо видети у нашем граду и зими и лети како ревносно и свакодневно извршавају своје радне задатке. Ако приметите неку рупу на паркингу, оштећени ивичњак или нешто слично што вам може правити проблем приликом паркирања аутомобила, можете позвати ову Службу „Паркинг сервиса“ која се одазива на позиве грађана и која у најбржем могућем року решава ове свакодневне проблеме.