Svetski dan stanovništva – Planiranje porodice je ljudsko pravo

Prateći godišnji kalendar zdravlja, skrećemo Vam pažnju na 11.jul, Svetski dan stanovništva. Prošlo je punih 50 godina, kako je na Internacionalnoj konferenciji ljudskih prava EU, usvojena tzv. Teheranska proklamacija, a kojom je prvi put planiranje porodice ustanovljeno kao osnovno ljudsko pravo. Dokument nedvosmisleno insistira na činjenici da roditelji imaju osnovno ljudsko pravo da slobodno i odgovorno odrede broj dece, kao i razliku u godinama između njih, a ponajpre da svaki muškarac i svaka žena, bez izuzetka, imaju pravo da biraju da li će se uopšte ostvariti u ulozi roditelja i na koji način. Poseban akcenat, proklamacija stavlja na pravo devojčica i žena da izbegnu iscrpljivanje, te opasnosti od previše i prečestih trudnoća. S tim u vezi, podsećamo Vas da Dom zdravlja „Novi sad“, kroz Službu zdravstvene zaštite žena, a od 2004. godine i rad Savetovališta za mlade, u okviru Službe zdravstvene zaštite dece, kontinuirano radi na informisanju i edukaciji na temu zaštite reproduktivnog zdravlja, prevenciji polno prenosivih bolesti, važnosti promišljanja i planiranja porodice. Tako godišnje, naš tim intenzivno radi sa 20.000 adolescenata, od toga 5.452 individualnim pristupom. Služba zdravstvene zaštite žena beleži značajne rezultate u oblasti preventive, sa blizu 80.000 pregleda godišnje. Gledajući prosek na nivou Republike, skrining raka grlića materice, kod nas obavi svaka teća žena, tj.čak 32% pacijentkinja pregledano je u našem Domu zdravlja. Slična situacija je i sa mamografskim pregledima, kojih je kod nas, sa blizu 9.000, mnogostruko više od republičkog proseka. Na području, za koje je svojom zdravstvenom brigom nadležan Dom zdravlja „Novi Sad“ živi 165.891 žena (od 15 godina naviše), što znači da je prosečno svakoj od njih pružena bar po jedna ginekološka usluga. Važnu ulogu u radu našeg tima i konačnim rezultatima imaju i Škola za trudnice, te od nedavno i rad Tima za prevenciju nasilja nad ženama i decom. Rezultat, između ostalog, i tog rada je blagi porast nataliteta u Novom Sadu (jedini u Vojvodini), a koji, prema poslednjim podacima (iz 2016/17. godine) iznosi 12‰. I ubuduće Dom zdravlja „Novi Sad“ insistiraće na unapređenju zdravlja žena u svim periodima njihovog života, primenjujući aktivan pristup, a vodeći se činjenicom da se čuvanjem zdravlja žena, čuva zdravlje cele porodice. Izvor: Dom zdravlja Novi Sad

Ostavite odgovor