СВИ НЕДОСТАЦИ У РЕКОНСТРУКЦИЈИ БАЗЕНА НА СПЕНСУ БИЋЕ ОТКЛОЊЕНИ О ТРОШКУ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

– Сви спорни радови морају да се понове, нема привремених решења, нити компромиса. Управа за имовину је добила од Кабинета градоначелника мишљење стручне комисије, која је анализирала стање базена након реконструкције, и већ је издала писмени налог извођачу  радова, да у складу са тим мишљењем и новим пројектом о санацији, који ће у року од 30 дана урадити референтна научна установа, отклони све недостатке о свом трошку – рекао је градоначелник Новог Сада Милош Вучевић на конференцији за новинаре у Градској кући којој је присуствовао и  шеф Катедре за хидротехнику и геодезију Факултета техничких наука  проф. Срђан Колаковић, предводник осмочлане комисије стручњака, која је формирана као независно тело, како би били утврђени пропусти током реконструкције олимпијског базена на СПЕНС-у. Према речима градоначелника, СПЕНС ће ангажовати стручну научну установу и за надзор санације која ће уследити, а извођач је писмено потврдио да ће безусловно прихватити све обавезе и трошкове. – Мишљење комисије ћемо упутити и Градском јавном правобранилаштву да утврди да ли је потребно покренути правне поступке против одговорних, а након тога ја ћу донети одлуку о политичкој одговорности људи који су учествовали у процесу. Комисија је утврдила да је штета нанета недовољно одговорним и недовољно стручним радом, и нема везе са мистичним силама и теоријама завере. Имао сам увид и у геодетски елаборат праћења слегања објекта тржног центра “Променада“ од овог месеца, и наравно да нема никаквог слегања. Недостаци на базену ће бити отклоњени у наредних од три до пет месеци, а на јесен ове године имаћемо још један затворени базен, тако што ћемо затворити балонима олимпијски базен на Сајмишту и тамо ће спортисти моћи да тренирају, а базен на СПЕНС-у ће бити на располагању грађанству – нагласио је Вучевић. Проф. Срђан Колаковић рекао је да су анализирани техничка документација, грађевински дневници, записници са састанака, атестна документација, те да су извршени визуелни преглед радова, контролни статички прорачун конструкције и три-де геометрија унутрашњег дела базена ласерским снимањем. – Оштећење керамичких плочица настало је услед неадекватно изведене цементне кошуљице, која није урађена применом одговарајуће технологије, и уз примену бетона неуједначеног и непознатог квалитета. Због чупања плочица дошло је и до оштећења хидроизолације. Визуелним прегледом нису уочена оштећења базенске плоче односно шкољке, а напрслине у подној плочи испод базена, не указују на значајна слегања која су могла бити узрок проблемима. Препорука је да се целокупни слојеви унутрашње облоге шкољке као и плажа, која није попуцала, али треба да има квалитетнију израду плочица, поново ураде – истакао је проф. Колаковић износећи основне закључке комисије.