Oznaka: Културно-уметнїцким дружтве „Тарас Шевченко” у Дюрдьове