Oznaka: Споразум између Развојног фонда АП Војводине и Покрајинског секретаријата за привреду и туризам