TEHNOLOŠKI FAKULTET SE USPEŠNO PREDSTAVIO NA NOĆI ISTRAŽIVAČA

Na 14. Noći istraživača, održanoj u kulturnoj stanici Svilara, Tehnološki fakultet je učestvovao sa najvećim brojem radionica; ukupno 30 učesnika, nastavnih i naučnih radnika i studenata, realizovalo je 7 radionica iz različitih naučnih oblasti kojima se Fakultet bavi. U susret Noći istraživača, održano je predavanje „Tajna u oku Mona Lize“, na kojem je prof. dr Snežana Vučetić otkrila na koje se sve načine primenjuju naučne metode u forenzici umetničkih dela i istorijskih građevinskih materijala. Fotografije: Vladimir Veličković