TERAPIJA IGROM

Igra je priprema deteta za život. Dete se izražava kroz igru, ispoljava svoja osećanja, tako uči i saznaje o sebi, drugima i svetu koji ga okružuje. Terapija igrom pomaže detetu da lakše prebrodi teškoće sa kojima se suočava tokom odrastanja, stekne veštine, ojača kapacitete i snage koje poseduje, a koje će mu biti veoma značajne za period koji je pred njim. Dete sa svojim oskudnim iskustvom i informacijama koje dobija kako iz svog unutrašnjeg sveta tako i iz okoline donosi odredjene zaključke, formira uverenja koja često mogu biti pogrešna i takva mogu obojiti čitav njegov život zato je važno da ono kroz igru može da proveri svoje stavove, istraži nove mogućnosti, dobije odgovore na pitanja koja ga tište. Izmedju ostalog na Tribini saznaćete
  • Šta je zapravo igra?
  • Zašto je igra važna za razvoj svakog deteta?
  • Kako se slobodna dečija igra razlikuje od terapijske?
  • Kome je Terapija igrom namenjena?
  • Kako Terapija igrom izgleda u praksi?
  • Kako da unapredite odnos sa svojim detetom koristeći igru?
  Predavači: Jelena Višekruna, master pedagog, integrativni dečiji psihoterapeut, trener emocionalne pismenosti i  asertivne komunikacije, edukovana u području TA, RE&KBT, ACT, EMDR.   U dugogodišnjem radu sa decom i porodicama primenjuje Terapiju igrom. Jedan od osnivača Pedagoško psihološkog savetovališta Igrologija u Novom  Sadu.   Višnja Divild Žeželj, pedagog, integrativni dečiji psihoterapeut, trener emocionalne pismenosti i asertivne komunikacije, edukovana u području Terapije igrom, TA, RE&KBT, ACT. U dugogodišnjem radu sa decom i porodicama primenjuje Terapiju igrom. Jedan od osnivača Pedagoško psihološkog savetovališta Igrologija u Novom  Sadu.       Kulturna stanica Eđšeg Antona Čehova 4, Novi Sad