TRAGEDIJA JEDNE PORODICE OPOMENA ZA DRUŠTVO

Tragedija koja se dogodila u kući romske porodice, stradanje dece , pre svega kobne posledice za devojčicu, nenadoknadiv su gubitak i za porodicu i za romsku zajednicu i za društvo. Posledice su dalekosežne i teške, ali moram da istaknem da porodica nije sama i da su svi u sistemu dobro reagovali – od Grada Sremske Mitrovice, preko Opšte bolnice, do Centra za socijalni rad, a posebno građana, komšija, prijatelja. Inicijativa prema državi mora da postoji i od civilnog sektora i to jeste uloga civilnog sektora da utiče na promene i poboljšanja u svom delokrugu rada, a državne institucije će sigurno reagovati na sugerisane probleme, jer bez zajedničkog delovanja svih sektora društva nema prave podrške za one kojima je pomoć najpotrebnija. Strašnu opomenu za sve nas predstavlja tragedija koja je zadesila ovu romsku porodicu i uz iskreno saučešće porodici, rodbini i prijateljima, iskreno se nadam da će ovo biti poslednji nemio događaj, ne samo u Sremskoj Mitrovici, nego bilo gde, a da ćemo rezultate novih napora na poboljašnju života romske zajednice videti na svakom koraku u društvu – od uslova stanovanja, preko obrazovanja do prave, suštinske solidarnosti i podrške u svim segmentima života. Jelena Jovanović, pokrajinska poslanica.