ТРЕНУТНО ОТВОРЕНО 15 ПОЗИВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ДИГИТАЛНА ЕВРОПА У КОЈИМА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЗ СРБИЈЕ

Програм Дигитална Европа покренут је од стране Европске комисије у јануару 2021. године као одговор на растућу потребу за економским опоравком континента и обликовањем дигиталне трансформације европског друштва и економије. У програму, чије је трајање предвиђено до 2027.године, учествује 27 држава чланица Европске уније, као и Исланд, Норвешка, Лихтенштајн, Украјина, а од 30.6.2023. и Црна Гора, Албанија, Северна Македонија и Србија. Субјекти који могу учествовати у програму:
 • Правни субјекти у: држави чланици или прекоморској земљи или подручју повезаним с државом чланицом. Дакле, у пројектима могу учествовати сва правна лица, укључујући НИО, привредне организације, удружења, кластери итд. из Србије;
 • Треће земље придружене Програму (што укључује и Србију);
 • Физичка лица не могу учествовати у Програму, осим за бесповратна средства додељена у оквиру специфичног циља 4 – напредне дигиталне вештине.
Програм Дигитална Европа је део вишегодишњег финансијског оквира Европске уније за период 2021 – 2027. Укупан буџет програма износи 7,5 милијарди евра. Буџет је распоређен у односу на наведених пет области у следећој размери:
 1. Супер-рачунарство – 2,227 милијарди евра;
 2. Вештачка интелигенција, подаци и рачунарство у облаку – 2,062 милијарди евра;
 3. Напредне дигиталне вештине – 0,557 милијарди евра;
 4. Напредно коришћење технологија – 1,072 милијарди евра.
Србија, као и остале придружене чланице може да учествује у свим областима осим у области Сајбер-безбедности. Финансијски допринос Европске уније пројектима варира у зависности од позива за достављање предлога пројеката и може покрити од 50% до 100% трошкова (за СМЕ 75%). У већини позива програм Дигитална Европа обезбеђује 50% средстава, а учесници пројеката су у обавези да други део свог буџета обезбеде као ко-финансирање из других извора, као што су на пример програми Connecting Europe Facility, EU4Health и Horizon Europe или од заинтересованих националних министарстава.
 1. Супер-рачунарство
Циљ ДИГИТАЛ програма је да унапреди капацитете у области супер-рачунарства и обраде података ради решавања комплексних и захтевних проблема. Такође, намера је да се унапреди приступ супер-рачунарству у областима од јавног значаја као што су здравство, безбедност, животна средина, као и у малим и средњих предузећима. За рачунарство високих перформанси задужено је Заједничко Европско предузеће за рачунарство високих перформанси (Euro High Performance Computing Joint Undertaking) чији је задатак развој, примена и одржавање суперрачунарства у чланицама Уније, као и развој и подршка високо компетитивног и иновативног екосистема у области супер-рачунарства.
 1. Вештачка интелигенција, подаци и рачунарство у облаку
Имајући у виду значај вештачке интелигенције као мотора развоја дигиталне трансформације бизниса и јавне управе, ДИГИТАЛ ће стављати фокус на унапређење капацитета вештачке интелигенције и пружање подршке тестирању и експериментисању са вештачком интелигенцијом у секторима попут здравства и производње. Такође, ДИГИТАЛ пружа подршку безбедном приступу и складиштењу великих скупова података, као и креирању секторског европског простора података са перспективом повезивања у јединствени европски простор података. Коначно, један од циљ програма је и да осигура поуздану и енергетски ефикасну инфраструктуру рачунарства у облаку.
 1. Напредне дигиталне вештине
Имајући у виду постојећи јаз у нивоу дигиталних вештина, као и потребу за привлачењем дигиталних талената, програм ДИГИТАЛ финансира креирање и спровођење специјализованих тренинга и обука за постојећу радну снагу и будуће експерте ради унапређења кључних вештина у областима попут вештачке интелигенције, података, супер-рачунарства и сајбер безбедности. У овом контексту, програм предвиђа и пружање подршке сарадњи високообразовних институција и приватног сектора као и промоцију стратегија усмерених на подизање нивоа дигиталних вештина.
 1. Увођење и најбоља употреба дигиталних капацитета и интероперабилност
У склопу ове области, намера програма је обезбеђивање широке употребе дигиталних технологија у друштву и економији, као и успостављање мреже Европских Центара за Дигиталне Иновације (European Digital Innovation Hubs – EDIH) која ће пружати подршку дигиталној трансформацији јавних и приватних организација и спровођењу значајних пројеката. Европски Центри за Дигиталну Трансформацију су предвиђени као јединствена приступна тачка за компаније, мала и средња предузећа којима треба да омогући лак и брз приступ експертској подршци, експериментима, тестираним дигиталним технологијама, богатој мрежи релевантних субјеката и потенцијалних клијената, као и иновативним услугама попут тренинга и финансијских савета. Коначно, ове услуге треба унапреде бизнис, производе, услуге, процесе производње и да корисницима пруже динамичне одговоре на растуће дигиталне изазове. Иницијалну мрежу центара успостављају тела делегирана од стране држава чланица Европске уније, која предлажу кандидате на основу националних процедура и институционалних структура. Програм Дигитална Европа је подељен на три радна програма. Први обухвата, 2021 и 2022. годину, други, који је тренутно активан, обухвата 2023. и 2024., а трећи обухвата период од 2025. до 2027. године. Прва група позива за предлагање пројеката другог радног програма објављена је 5.7.2023. Комплетан текст другог радног програма се може преузети са следећег линка: DIGITAL Europe Work Programme 2023-2024 (.pdf) Рок за подношење предлога пројеката је углавном 26.9.2023. Тренутно је објављено следећих 15 позива у којима могу учествовати организације из Србије: Рок за пријаву: 29.08.2023: Deployment of the AI-on-demand platform Рок за пријаву 26.9.2023: Reinforcing skills in semiconductors EU Energy saving reference framework Network of safer Internet Centres (SICs) Digital Product Passport Boosting Digital Skills of young pupils, in particular girls European Digital Media observatory (EDMO) – National and multinational hubs Рок за пријаву 22.11.2023: Genome of Europe Federated European Infrastructure for intensive care units’ (ICU) data Cloud IPCEI exploitation office Coordination of AI sectorial testing and experimentation facilities Support to Dissemination and exploitation Supporting the network of National contact points (NCPs) Developing citiverse Highly secure collaborative platform for aeronautics and security industry Други сет позива се отвара у 3 кварталу 2023. У наредној табели су дате теме које ће бити обухваћене позивима.
Област Теме радног програма Финансијска подршка програма Дигитална Европа
Data Data Space for Cultural Heritage 50%
Data Space for Tourism 50%
Advanced Digital Skills Specialised Education Programmes or Modules in KeyCapacity Areas 50%