Tribina „Blago kralja Aleksandra – o bogatstvu kralja Ujedinitelja“ 27. avgusta u klubu „Tribina mladih“

Tribina „Blago kralja Aleksandra – o bogatstvu kralja Ujedinitelja“ 27. avgusta u klubu „Tribina mladih“

U okviru ciklusa Zelena debata, tribina „Blago kralja Aleksandra – o bogatstvu kralja Ujedinitelja“, biće održana u utorak, 27. avgusta u 19 časova u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i moderator je Danilo Koprivica.

I trideset sedma  Zelena debata, bavi se temom iz života dinastije Karađorđević. Ovaj put iz  ugla materijalnih činjenica i moralnih dilema.

Senzacionalistički natpisi „Deji mejla“ iz 1934. godine, kako je kralj Aleksandar navodno najplaćeniji i najbogatiji monarh ondašnje Evrope, nisi u potpunosti bili istiniti, ali su ukazivali međunarodnoj javnosti da se obim kraljeve imovine drastično menjao iz godine u godinu.

Detaljan pregled nepokretne i pokretne imovine, sačinjen u toku ostavinskog postupka, sadržan u rešenju Sreskog suda za grad Beograd iz 1938. godine, otvara pitanje stvarnog porekla bogatstva kralja Ujedinitelja.

Da li  bogatstvo pretežno potiče od bogato plaćenog monarha jednog od najsiromašnijih naroda Evrope? Ili od veštog investitora na ondašnjem evropskom finansijskom tržištu ili  možda od pripadnika diskretnih i tajnih evropskih društava koja su mu dozvoljavala pristup unosnim poslovima?

Zajedno sa mogućim odgovorima, stižu i mnogobojne moralne dileme.