TRIBINA DRUŠTVENA PRAVDA U 21.VEKU

Danas je Svetski dan socijalne pravde i prilika da se, kao društvo, podsetimo da je pravda moguća samo ako radimo na iskorenjivanju rodne neravnopravnosti,siromaštva, nasilja i nezaposlenosti. Društvena pravda predstavlja jednak i pravedan odnos između pojedinca i društva. Ona je merena eksplicitnim i određenim terminima koji označavaju raspodelu bogatstva, šanse za lične uspeh i društvene privilegije. Društvena pravda je bazirana na konceptu lјudskih prava i jednakosti i može biti definisana kao način na koji su lјudska prava odražavaju u svakodnevnom životu lјudi, na svakom društvenom nivou. Kao osnovni uzroci narušavanja društvene pravde i pojave društvenosocijalne nejednakosti u društvu danas se mogu izdvojiti: nepismenost, siromaštvo i nezaposlenost. U tom smislu, najugroženije su marginalizovane i posebno osetljive grupe u društvu, među kojima su izbegla i raseljena lica, socijalno ugroženi, starije osobe, deca i mladi, kao i žrtve nasilja. Siromaštvo i nedovoljno obrazovanje je posledica nezaposlenosti ali i rodna neravnopravnost, što sve čini pojedinca ranjivim i podložnim raznim zloupotrebama, posebno ako je prethodno pretrpeo nasilje, diskriminaciju i marginalizaciju. Gde je danas socijalna pravda u Srbiji? U prošlom veku, njegovoj drugoj polovini, tokom perioda socijalizma, levica je negovala ideju jednakosti i ravnopravnosti i omogućavala visok stepen jednakosti, u smislu, podizanja kvaliteta života, kvaliteta zdravstvene i socijalne zaštite, kvaliteta obrazovanja, borbe protiv siromaštva, prava žena, dece, starih… Danas, u vreme surovog, neoliberalnog kapitalizma, gde je profit iznad svega i gde se sve meri novcem, stepen ravnopravnosti je značajno niži nego u to vreme i možemo slobodno reći da je na novou borbe za ljudska prava u 19.veku. Levica je izgubila onu snagu i oštrinu, koju je tada imala, i pretvorila se u svoju suprotnost. Sta treba da bude cilj levice u 21.veku? Da li postoji pravda i kako je dostići u 21.veku? Na ova pitanja i još neka, pokušaće da nam odgovori  podpredsednik  SPS-a prof.dr.Predrag Marković, na tribini Društvena pravda u 21.veku. Organizator tribine je Forum žena GO SPS u Novom Sadu. Tribina će se održati u petak, 21.02.2020.godine u 19h, u amfiteatru Spensa(ulaz od suda). Ulaz na tribinu je slobodan!