Tribina „Globalizacija i pauperizacija“ 23. avgusta u klubu „Tribina mladih“

Tribina „Globalizacija i pauperizacija“ biće održana u petak, 23. avgusta u 19 časova u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je prof. dr Ljubiša Despotović. U predavanju ćemo nastojati da demistifikujemo određene mitove moderne svetske ekonomije, pa i same ekonomske nauke, u pokušaju da objasnimo zašto su neke zemlje i regioni u stalnoj zoni ekonomskog i modernizacijskog sumraka, a druge, one razvijene, na blagodatnoj svetlosti ekonomskog blagostanja. Jedan od takvih mitova-opsena je i mit o poklapanju ekonomskih teorija sa ekonomskom stvarnošću, preciznije mit o tome da je ekonomska istorija isto što i istorija ekonomskih teorija. O tome da one međusobno komuniciraju, da ekonomska teorija i ekonomska praksa imaju visok stepen podudarnosti i da najrazvijenije zemlje sveta slepo poštuju ekonomsku nauku u planiranju i realizaciji svojih ekonomskih interesa. Biće da je na delu logika – ekonomske teorije prodajte drugima, a sami radite samo ono što vam je korisno-profitabilno.