Tribina „Globalizacija i velike ideologije“ 4. jula u klubu „Tribina mladih“

Tribina „Globalizacija i velike ideologije“ biće održana u četvrtak, 4. jula u 19 časova u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je prof. dr Ljubiša Despotović. Aktuelni tokovi globalizacije postali su mnogo prozirniji onog trenutka kada je srušena bipolarna slika sveta, i kada se na svetskoj istorijskoj pozornici pojavila samo jedna globalna supersila, koja je uz veliku pompu obznanila pravo na vlastitu planetarnu invaziju. Sve sociološko-filozofske definicije globalizacije od tada su se mogle svesti samo na jednu suštinsku odrednicu da su SAD zahvaljujući poziciji imperijalne sile, globalizacijske procese stavile u funkciju svojih dugoročnih i kratkoročnih geopolitičkih interesa, a sam pojam globalizma u tom kontekstu ne predstavlja ništa suštinski drugo do jednu obuhvatnu ideologiju potčinjavanja sveta. U tom kontekstu i liberalna hegemonija pokazaće ne samo svoje skrivene planove nego i svoje skrivene mane, pa će se njena ukupna ideološka matrica i uloga pokazati kao antinomična, i kao i svaka „roba pod greškom“ pre ili kasnije postati nefunkcionalna. Namera nekih autora sa zapada da trijumfalno proglase „kraj istorije“, pokazaće se pre svega kao kraj jedne iluzije i neiskrene misije negativno-utopijskih razmera koja je imala pretenziju da preoblikuje svet po meri jedne ideologije. I kao što ćemo videti u predavnju, pouke iz tog planetarnog posrnuća liberalizma ne samo da nisu bile otrežnjujuće za ostatak sveta označenog kao meta, već ni za jastrebove novog svetskog poretka koji bi ponovo da preuređuju globalnu zajednicu po meri sopstvenih interesa i vizija.