Tribina „Imunizacija i prava deteta“ 6. novembra u KCNS

Povodom Festival prava deteta, na inicijativu pokrajinskog zaštitnik građana – ombudsmana, u sredu 6. novembra s početkom u 19 časova u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada odžaće se tribina „Imunizacija i prava deteta“. Program je organizovan u saradnji KCNS i Instituta za javno zdravlje (Centra za kontrolu i prevenciju bolesti i Centra za promociju zdravlja). Cilj tribine je da iznese naučno zasnovane činjenice o savremenoj imunizaciji i ukaže na praksu kršenja dečijih prava u slučaju odbijanja imunizacije od strane roditelja. Na tribini će govoriti: doc. dr Mioljub Ristić, epidemiolog (Medicinski fakultet u Novom Sadu, Institut za javno zdravlje Vojvodine); prof. dr Marko Škorić, sociolog (Filozofski fakultet u Novom Sadu); Milan Dakić, dipl. pravnik, zamenik Pokrajinskog zaštitnika građana za prava deteta; dr Vesna Vuleković, pedijatar, načelnica Službe za zdravstvenu zaštitu dece Doma zdravlja „Novi Sad“; Mirjana Pilipović Kojić, socijalni radnik – supervizor (Centar za socijalni rad Grada Novog Sada). Moderator je doc. dr Snežana Ukropina, spec. socijalne medicine (Medicinski fakultet u Novom Sadu, Institut za javno zdravlje Vojvodine. Slušaoci i učesnici će na tribini saznati odgovore na najvažnija pitanja o imunizaciji: Zašto se imunizacija smatra jednom od 2 do 3 najajvažnije javnozdravstvene mere? Koje vakcine postoje u svetu, a koje su kod nas obavezne i preporučene i zašto postoji razlika između zemalja? Koji su razlozi opadanja poverenja u vakcinaciju i da li je ova pojava ravnomerno zahvatila stanovništvo naše zemlje? Koji socijalni faktori se izdvajaju kao neodvojivi, a koji kao doprinosni kada je u pitanju razlučivanje i opredeljivanje za ili protiv vakcinacije, u prošlosti i danas? Možemo li nešto naučiti iz ovih društvenih promena za budućnost? Zašto je važno odbijanje vakcinacije od strane roditelja sagledati iz ugla kršenja dečijih prava? Koji su najčešći razlozi kod roditelja koji odbijaju vakcinaciju u Novom Sadu i kako stručnjaci pokušavaju da utiču na promenu njihovih stavova? Kako reaguju roditelji kada se zbog odbijanja vakcinacije deteta pokrene postupak u Centru za socijalni rad? Postoje li teškoće u radu stručnjaka u ovoj oblasti koje su posledica neke vrste  eusaglašenosti između sistema? Na koji način je zdravstveni sistem mogao da radi u saradnji sa drugim sistemima kako bi se smanjilo nepoverenje roditelja prema vakcinaciji?