Tribina „Kako unovčiti influens?“ 19. septembra u klubu „Tribina mladih“

Tribina „Kako unovčiti influens?“ biće održana u utorak, 19. septembra u 18 časova u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Na tribini će o ovoj temi govoriti Željko Injac – internet novinar i Predrag Filipović – inženjer. Influens, odnosno uticaj na internetu je pojam koji je uzeo maha tek u proteklih nekoliko godina. Danas, u vreme dominacije društvenih mreža influenseri, odnosno ljudi od uticaja na internetu, praktično imaju moć poznatih ličnosti da menjaju javno mnjenje i svest javnosti. Jedino što se razlikuje je obim njihovog uticaja. To im daje i izvesne beneficije, pogotovo kad su u pitanju reklame i razna sponzorstva, stoga i naplata usluge reklamiranja nekog proizvoda, usluge, ili brenda. Posetite ovu tribinu da prodiskutujemo o tome koliko je zaista jednostavno postati influenser i kako svoj uticaj na internetu pretvoriti u novac.