Tribina „Koraci za prevazilaženje problema u partnerstvu i roditeljstvu“ 10. maja u klubu „Tribina mladih“

Pedagoško psihološko savetovalište „Igrologija“ u saradnji sa Kulturnim centrom Novog Sada održaće tribinu „Koraci za prevazilaženje problema u partnerstvu i roditeljstvu“ u petak, 10. maja u 18 časova, u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Na tribini će govoriti: mr Miroslava Vučetić Ćirić psiholog-psihoterapeut, trener asertivne komunikacije, Jelena Višekruna, master pedagog, dečiji integrativni psihoterapeut, trener emocionalne pismenosti i asertivne komunikacije, Dušanka Ilić, diplomirani pedagog, integrativni dečiji psihoterapeut, Višnja I. Divild Žeželj, diplomirani pedagog, dečiji integrativni psihoterapeut, trener emocionalne pismenosti i asertivne komunikacije. Na tribini će se kroz interaktivnu panel diskusiju sa stručnjacima razgovarati o suštinskim  izazovima, problemima i krizama sa kojim se savremena porodica suočava. Specifičnost tribine je u tome što ćemo se usmeriti na konkretne načine za prevazilaženje problema sa kojima se suočavaju funkcionalne porodice pa sve do onih sa kojima se suočavaju multiproblemske porodice. Učesnicima tribine će biti omogućeno da na potpuno anoniman način postave vrlo konkretna pitanja o poteškoćama sa kojima se suočavaju i da dobiju konkretne odgovore za svoju problematiku, što je još jedna posebnost ove tribine. Tribina će oslikati put razvoja porodice, od partnerskog (učestali konflikti, ljubomora, preljuba, problemi u komunikaciji, seksualnost i dr) preko roditeljskog odnosa (različiti modeli vaspitanja, nedoslednost, roditeljska nemoć i dr) i brige o deci od najranijeg do tinejdžerskog uzrasta sa svom problematikom ove dobi (depresija, manjak motivacije, agresivno ponašanje, zavisnost od interneta itd).