Tribina “Politička modernizacija Srbije – pseudoliberalizam Jovana Ristića, prividi političkih reformi” 31. jula u Klubu „Tribina mladih“

Tribina “Politička modernizacija Srbije – pseudoliberalizam Jovana Ristića, prividi političkih reformi”, biće održana u utorak, 31. jula u 18 časova u Klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je prof. dr Ljubiša  Despotović. Na predavanju će biti obrađen period vlasti Jovana Ristića. Valja napomenuti da se u literaturi o tom vremenu, a naročito kada je u pitanju Liberalna stranka, pravi jasna razlika, između Svetoandrejskih liberala i onih liberala koje je u doba namesništva oko sebe okupio Jovan Ristić. Liberali su od 1868. godine, pod snažnim uticajem Ristića, zauzeli jedan sasvim konzervativan politički stav, i po oceni Dragoslava Jankovića, imali malo dodirnih tačaka sa po njemu istinskim liberalima, liberalima okupljenim oko Svetoandrejske skupštine. Nema ni malo sumnje da je jedan od glavnih razloga tome bio upravo politički učinak Jovana Ristića. Međutim, valja se još jednom podsetiti da liberalna grupa koja je vodila glavnu reč na Svetoandrejskoj skupštini nije predstavljala maticu, kasnije formirane, Liberalne stranke o kojoj je ovde reč, da Jovan Ristić, koji je bio osnivač i vođa Liberalne stranke, na Svetoandrejskoj skupštini nije bio u grupi svetoandrejskih liberala, i da su pravi liberali, oni koji su se istakli kao prvaci na Svetoandrejskoj skupštini, samo pojedinačno i iz raznih motiva, odnosno u različitim okolnostima prilazili kasnije, posle 1868., Ristiću koji je uzurpirao za sebe naziv liberala, a za svoju grupaciju kasnije ime Liberalne stranke. I nema sumnje da se program Ristićevih liberala bitno i suštinski razlikovao od odlučnog i pravog programa svetoandrejaca.

Ostavite odgovor