Tribina „Politika proširenja EU – između ‘zamora od proširenja’ i integracionog kapaciteta unije“ 27. maja u klubu „Tribina mladih“

Tribina „Politika proširenja EU – između ‘zamora od proširenja’ i integracionog kapaciteta unije biće održana u ponedeljak, 27. maja u 18 časova u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je dr Jelena Todorović Lazić. Politika proširenja Evropske unije jedna je od uspešnijih imajući u vidu relativno uspešnu „transformaciju“ država Centralne i Istočne Evrope koje su od 2004. do 2013. postale članice EU. Poslednjih godina politika proširenja nije visoko pozicionirana u agendi Unije. Razlozi su brojni, a odgovor leži u izazovima sa kojima se suočava Unija, nedostatku integracionog kapaciteta ali ne treba zanemariti ni države članice, kao ni države kandidate za članstvo koje se, svaka pojedinačno suočavaju sa određenim ograničenjima u pogledu pristupanja.