Tribina „Politika zaštite životne sredine EU – najnoviji rezultati“ 16. januara u klubu „Tribina mladih“

Tribina „Politika zaštite životne sredine EU – najnoviji rezultati biće održana u četvrtak, 16. januara u 19 časova u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je dr Jelena Todorović Lazić. Pregled sprovođenja politike zaštite životne sredine EU (skraćeno Pregled) ima za cilj poboljšanje implementacije ekoloških propisa tako što će se označiti uzroci koji dovode do propusta u njihovom sprovođenju i primeni.  Ovaj dokument mapira glavne izazove za svaku državu članicu, ali i ističe postojeće dobre prakse. Počevši od prvog Pregleda koji je usvojen u februaru 2017. godine, mnoge države članice su organizovale nacionalne dijaloge o prioritetnim temama koje su naznačene u delovima Pregleda.