Tribina „Politika zaštite životne sredine u Evropskoj uniji – 2. deo“ u petak 6. decembra u klubu „Tribini mladih“

Tribina „Politika zaštite životne sredine u Evropskoj uniji – 2. deo biće održana u petak, 6. decembra u 18 časova u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je dr Jelena Todorović Lazić. Politika zaštite životne sredine u Evropskoj uniji predstavlja jednu od prepoznatljivih javnih politika širom Evrope ali i izvan nje, pre svega na osnovu njenih dosadašnjih rezultata. Ova tribina posvećena je analizi nekih posebnih oblasti koje pripadaju politici zaštite životne sredine: zaštita voda, zaštita vazduha, upravljanje otpadom, očuvanje divlje flore i faune, kao i klimatske promene.