TRIBINA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA OSOBA SA INVALIDITETOM

Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine i pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam organizovali su stručnu tribinu na temu LIDERI OSOBE SA INVALIDITETOM MOGUĆNOSTI ZA RAZVOJ DRUŠTVENE ZAJEDNICE. „ Vlada APV i resorni sekretarijat za privredu su od prvog dana prepoznali značaj podrške i konkretne pomoći osobama sa invaliditetom u APV. Brojnim subvencijama putem konkursa smo posebno potencirali zapošljavanje osoba sa invaliditetom i ostalih ranjivih i teže zapošljivih kategorija kroz programe samozapošljavanja, novozapošljavanja, javnim radovima, socijalnom preduzetništvu i besplatnim stručnim usavršavanjem, prekvalifikacijama i dokvalifikacijama. Kao rezultat podrške u poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom i njihovoj radnoj integraciji svake godine imamo povećanje uposlenosti osoba sa invaliditetom u APV. Posebno mi je drago što smo se svi danas okupili na istom zadatku i željom da podržimo prava i jednakost osoba sa invaliditetom….eksperti iz ekonomije i prava koja će nam predstaviti ekonomske i pravne aspekte u zapošlavanju osoba sa invaliditetom, direktori preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju, predstavnici udruženja koja rade sa osobama sa invaliditetom,mlade lidere osobe sa invaliditetom, kolege iz pokrajinske i gradske vlade, predstavnici medija….“ izjavio je na tribini mr Pavle Počuč.