Tribina „Radikalna stranka u Vojvodini 1896 – 1912.“ 24. decembra u klubu „Tribina mladih“

Tribina „Radikalan stranka u Vojvodini 1896 – 1912.“ biće održana u utorak, 24. decembra u 18 časova u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je dr Miloš Savin, istoričar. Termin radikalizam (od radix – lat. koren) označava niz političkih pokreta u Evropi sa kraja XVIII  i prve polovine XIX veka. Radikalni pokreti su se uglavnom zalagali za korenite reforme kao što su opšte pravo glasa, republikanizam, antiklerikalizam, demokratizacija društva, sloboda štampe, pravednija redistribucija kapitala… Prelaskom u kapitalističku fazu razvoja u periodu liberalizma, u zapadnoj Evropi dolazi do ogromne kumulacije industrijskog kapitala kod malog broja ljudi. Radikali ne spore kapitalizam, ali zahtevaju njegovu maksimalnu korekciju iz ugla niže i srednje klase.  Radikalni pokreti se mogu okarakterisati kao građanska politička levica. Postoji značajna razlika između zapadnoevropskih i srednjoevropskih radikala, a još veća između njih i istočnoevropskih radikala. Ova razlika vidljiva je u manjoj razmeri i kada poredimo srpske radikale u Vojvodini i radikale u Srbiji XIX veka, i pored toga što im je srpski etnos predstavljao okvir političkog delovanja.