Tribina „Revolucija 1848. i proglašenje Srpske Vojvodine“ 17. maja u Klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada

Tribina „Revolucija 1848. i proglašenje Srpske Vojvodine“ biće održana u četvrtak, 17. maja u 18 časova u Klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je dr Miloš Savin, istoričar. Kao nastavak Francuske buržoaske revolucije iz 1789. godine, Zapadnu i Srednju Evropu je krajem februara 1848. obuhvatila antifeudalna, građansko-demokratska revolucija, koja će dovesti do značajnih socijalnih i kulturnih promena. Ovaj revolucionarni zamah se naziva Proleće nacija ili Buđenje naroda. U Beču je svrgnut kancelar Meternih, probudile su se Severna Italija i Češka koje su se nalazile u okviru Austrije. Na vojvođanskom prostoru došlo je do socijalnih i agrarnih pobuna. Revolucionarne težnje Srba i Mađara su se u početku potpuno podudarale, ali je ubrzo došlo do raskola. U Sremskim Karlovcima je od 13. do 15. maja održana Majska skupština koja je proglasila Srpsku Vojvodinu. Po odluci, Vojvodina je, kao posebna autonomna teritorija obuhvatila: Srem sa Granicom, Baranju, Bačku sa Potiskim distriktom i Šajkaškim bataljonom, te Banat sa Granicom i Kikindskim distriktom. Mitropolit je proglašen za patrijarha, a za vojvodu je izabran pukovnik iz Ogulinske regimente, iskusni carski vojnik, Stevan Šupljikac.

Ostavite odgovor