Tribina „REVOLUCIONARNI JAKOBINIZAM DIMITRIJA CENIĆA ” 22. oktobra u Klubu „Tribina mladih”

Tribina „REVOLUCIONARNI JAKOBINIZAM DIMITRIJA CENIĆA“, biće održana u ponedeljak, 22. oktobra u 18 časova u Klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je dr Ljubiša Despotović. Pripadnik pokreta Svetozara Markovića, do njegovog potpunog razilaska početkom osamdesetih godina, Dimitrije Mita Cenić, je postao reprezent one malobrojne grupe ekstremnih socijalista u Srbiji, koja je želela njen socijalistički preobražaj bez obzira na socijalnu cenu. Fanatik socijalističke ideje, Cenić je bio pobornik profesionalnog revolucionarnog angažmana, koji je oformljen na tradicijama francuskog jakobinizma, dobio specifično rusku aromu i inspiraciju jednog Nečajeva. To je onaj tipično jezuitski način posmatranja politike, koji je počesto i kod nas pogrešno označavan kao makijavelizam, koji u svrhu ostvarenja vlastitih, ovoga puta revolucionarnih ciljeva, dozvoljava upotrebu svih sredstava pa čak i primenu najžešćeg revolucionarnog nasilja. Ona po svom karakteru totalitarna optika socijalizma koju je Talmon označio kao jakobinsku, a koja je insistirala na ekonomskom momentu jednakosti, smatrajući pitanja političkih prava i sloboda drugorazrednim. Ukratko formulisano, bila je to politika revolucionarnog nasilja u službi egalitarnih ciljeva socijalističke zajednice. Pojava i revolucionarni koncept transformacije Srbije u recenziji Mite Cenića, biće ovde izloženi, kao reprezenti najradikalnije političke opcije koja se pojavila u političkom životu Srbije devetnaestog veka.

Ostavite odgovor