Tribina „Srbija i poglavlje 23 – osnovna prava i slobode“ 21. avgusta u klubu „Tribina mladih“

Tribina „Srbija i poglavlje 23 – osnovna prava i slobode biće održana u sredu, 21. avgusta u 18 časova u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je dr Jelena Todorović Lazić. Tema današnje tribine je ocena Komisija o trenutnoj situaciju u Srbiji u oblasti osnovnih prava i sloboda, uključujući i prava nacionalnih manjina kao i zabranu diskriminacije po bilo kom osnovu. Navedene oblasti, pored pravosuđa i korupcije, pripadaju poglavlju 23. Poglavlje 23 jedno je od dva poglavlja (24 je drugo) koja su važna za države kandidate s obzirom da ukoliko ima poteškoća u njihovom pregovaranju, Unija može tražiti zaustavljanje čitavog pregovaračkog procesa.