Tribina „Srpska Vojvodina i Bahova Vojvodina“ 26. juna u Klubu „Tribina mladih“

Tribina „Srpska Vojvodina i Bahova Vojvodina“ biće održana u utorak, 26. juna u 18 časova u Klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je dr Miloš Savin, istoričar. Revolucionarne težnje Srba i Mađara 1848. godine su se u početku potpuno podudarale, ali je ubrzo došlo do raskola. U Sremskim Karlovcima je od 13. do 15. maja održana Majska skupština koja je proglasila Srpsku Vojvodinu. Po odluci, Vojvodina je, kao posebna autonomna teritorija obuhvatila: Srem sa Granicom, Baranju, Bačku sa Potiskim distriktom i Šajkaškim bataljonom, te Banat sa Granicom i Kikindskim distriktom. Mitropolit je proglašen za patrijarha, a za vojvodu je izabran pukovnik iz Ogulinske regimente, iskusni carski vojnik, Stevan Šupljikac. Oktroisanim austrijskim ustavom iz marta 1849., Vojvodina nije priznata kao posebna krunovina. Ugarska je podeljena na vojne distrikte, iz Vojvodine je izuzeta granica, a njen ostatak je postao sedmi distrikt na čelu sa carskim komesarom – patrijarhom Rajačićem.  Austrijski car je 15. decembra 1849. doneo patent o osnivanju Vojvodine Srbije i Tamiškog banata. U sastav ovakve Vojvodine ušli su Bačka i Banat bez Granice, te, samo Rumski i Iločki srezovi iz Srema. Vojvodina je izuzeta iz Ugarske i poverena austrijskom ministarstvu policije na upravu. Austrijski car je sebe proglasio za velikog vojvodu Vojvodine Srbije. Period postojanja Vojvodine Srbije se u potpunosti poklopio sa apsolutističkim režimom austrijskog ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Baha.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.