Tribina „Srpski nacionalni identitet – integralno jugoslovenstvo i titoizam“ 11. marta u klubu „Tribina mladih“

Tribina „Srpski nacionalni identitet – integralno jugoslovenstvo i titoizam“ biće održana u ponedeljak 11. marta u 18 časova u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je profesor doktor Ljubiša Despotović. Stvaranje nove jugoslovenske nacije, gurala je srpska politička elita, štedro pomagana od strane srpske intelektualne elite. Koliko su bili uporni u svojim pogrešnim nakanama s pravom ukazuje naš ugledni istoričar Vasilije Krestić kada primećuje da kada je jugoslovenstvo odbačeno kao nacionalnla ideja, onda su se integralni Jugosloveni trudili da je nametnu kao državni ideju. Koncept nove sintetičke nacije, koji je bio državni projekat i pokušaj narodnog ujedinjenja, odbijali su da prihvate hrvatski i slovenački političari kao i intelektualci. Smatrali su jugoslovensku državu privremenom političkom tvorevinom, u čijem je okrilju olakšana faza stvaranja i konsolidacije svojih nacionalnih identiteta, a ne jugoslovenskog koji im se nudio, uz jasno definisan politički stav da Jugoslaviju treba po svaku cenu razbiti već prvom istorijskom prilikom. Ako je u Kraljevini Jugoslaviji na delu bio ideološki projekat stvaranja integralne jugoslovenske  nacije, u Brozovoj Jugoslaviji se insistiralo da se pod ideološkom formulom bratstva i jedinstvadovrši drugačiji projekat stvaranja više parcijalnih sintetičkih nacija kao dogovornih nacija. Pre svega, Hrvata, Slovenaca, Crnogoraca, Makedonaca i Muslimana. Radilo se o dobro osmišljenom nastavku programa geopolitike identiteta koji je smerao da se od zakasnelih etničkih projekata  kao delova regionalnih identiteta, u istorijskom kontekstu  dveju jugoslovenskih država,  konačno u drugoj polovini  dvadesetog veka formiraju  sintetički  identiteti etnija i izgrade njihove nacionalne države.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.