Tribina „Stvaranje Jugoslavije – američka uloga“ 28. januara u klubu „Tribina mladih“

Tribina „Stvaranje Jugoslavije – američka uloga“ biće održana u utorak 28. januara u 19 časova, u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je Milovan Balaban, istoričar. Na tribini će biti reči o srpskom pitanju od druge polovine XIX veka. Motivima koji su inspirisali ujedinjenje, ostvareno u zajedničkoj državi sa Hrvatima i Slovencima, Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Jugoslaviji. Naročito će biti naglašen period Prvog svetskog rata. Govoriće se o konkretnim radnjama koje je preduzimala Vlada Srbije u pravcu realizovanja ideje zajedničke južnoslovenske države, ali i mogućnostima da stvori proširenu samostalnu srpsku državu tokom Prvog svetskog rata, kao i koracima koje su činile velike sile kako bi taj proces osujetile ili podržale. Akcenat će biti stavljen, kako i naslov tribine kaže, na delovanje SAD i njeno ponašanje od ulaska u rat do same Versajske konferencije, kao i na koordinisanost, zajedničke poglede i razilaženja američkih i britanskih geostrateških planova. Pokušaćemo da prikažemo koliko je Britanija bila uporna u očuvanju Austro-Ugarske i kada je i kako došlo do promene stava, što je imalo za posledicu podršku stvaranju Jugoslavije, kao i da li je promenu britanske politike prema Jugoslaviji inicirala Amerika. U skladu sa gore pomenutim biće razmotren stava Amerike na Versajskoj konferenciji i njen uticaj koji je pomogao u procesu priznanja Jugoslavije, ali i uticaj prekookeanske sile u formiranju novostvorene države, njenoj strukturi i uređenju, kao i značaju za geopolitičke planove SAD vezane za njeno prisustvo u Evropi.