Tribina „Svetosavski zavet i jugoslovenski mit – uzleti i stranputice” 22. juna u Klubu „Tribina mladih“

Tribina „Svetosavski zavet i jugoslovenski mit – uzleti i stranputice”, biće održana u petak, 22. juna u 19 časova u Klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je Milovan Balaban, istoričar. Na tribini će biti reči o smislu srpske države u svetosavskom civilizacijskom, kulturološkom i duhovnom okviru. Isto tako govoriće se o stvaranju jugoslovenske države, o intelektualnim strujanjima i delima koja su dolazila od Srba preko Drine, ali i iz Zagreba, a koja su u sebi imala jugoslovenski prefiks, kao i o raspoloženju prema jugoslovenskoj ideju u Srbiji koja se, posle dugog turskog ropstva modernizovala (ne na nemanjićkim temeljima) i čija je elita bila na putu evropeizacije i napuštanja svetosavskih korena. Najsnažniji akcenat će biti na jugoslovenskoj ideologiji i svetosavskom duhu sa objašnjenjem zašto je prvi bio pogrešan i poguban po srpski narod i zašto je bio suštinska negacija pravoslavlja i svetosavskog puta srpskog naroda i srpske države. Dakle, na tribini će biti stavljen akcenat na motive srpske elite koji su je inspirisali da prihvati projekat stvaranja zajedničke države. Koliko je taj projekat u skladu sa tradicionalnim istorijskim kodom srpkog naroda, sa njegovom duhovnom vertikalom, te koliko je elita odstupila od zavetne misli i prihvatila zapadnoevropske duhovne i intelektualne matrice što je uslovilo opredeljenje ka stvaranju velike i nehomogene zajednice Južnih Slovena. Na kraju će se staviti naglasak na duhovnu suštinu jugoslovenskog mita i svetosavskog zaveta, na to kako su ova dva pogleda na život i načina njegovog praktikovanja imali uticaja na čitavo društvo kao i pojedince, te kakve posledice trpimo danas kao narod posle dominantnog eksperimenta u XX veku koji se zove jugoslovenstvo, kao i na koji način srpska elita treba u budućnosti da se ponaša kako bi izbegla negativne posledice projekata koje sprovodi.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.