Tribina „Verski identiteti u Evropi“ 16. maja u klubu „Tribina mladih“

Tribina „Verski identiteti u Evropi“ biće održana u četvrtak, 16. maja u 18 časova u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač je profesor doktor Ljubiša Despotović. Na predavanju će primarno biti analizirane osobenosti  religijsko-konfesionalnih identiteta u Evropi.  U Evropi je tokom moderne došlo do snažnih procesa dehristijanizacije Starog kontinenta, pa je jedan znatan broj njenih građana, a pogotovo društvene elite, u velikoj meri izgubio religijsku komponentu hrišćanstva, a zadržao samo njenu kulturno-civilizacijsku. Sada dominantno civilizacijsko hrišćanstvo Evrope, opstalo je kao vrednosno-institucionalni kompleks koji baštini najbolje tradicije religijskog hrišćanstva, gradeći na njemu demokratski poredak i brižljivo poštovanje ljudskih prava i sloboda. Ovde je reč o jedinstvenoj vrsti demokratske političke kulture, obrazaca i standarda građanskih vrednosti koje su se koncentrisale oko odbrane  političke slobode i civilne autonomije. Zato je u analitičkom postupku neophodno  diferencirano pristupiti, razlučivanju motiva i uzroka mogućih sukoba, a u fazi sinteze jasno oceniti njihov mogući intenzitet i stepen konfliktnosti. Sa strane velikog broja građana zemalja članica EU, koji su identitetski sebe definisali kao hrišćane, u fokusu je pre svega odbrana vlastitog načina života, demokratskih vrednosti i sloboda koje uživaju, pa tek onda religijskih obrazaca tradicionalnog hrišćanstva.