У БЕОГРАДУ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ДВА ВЕЛИКАНА НАИВНОГ СЛИКАРСТВА ИЗ КОВАЧИЦЕ – V BELEHRADE OTVORENÁ VÝSTAVA DVOCH VELIKÁNOV INSITNÉHO UMENIA Z KOVAČICE

У присуству бројне публике у уторак 15. марта је у 19.00 часова у Установи културе „Пароброд“ у Београду отворена изложба две несумњиво најистакнутије личности светског наивног сликарства. Изложбом названом „Из два угла“ одали су својеврсно признање делу Зузане Халупове, поводом 20. годишњице од њене смрти и Мартина Јонаша, поводом 25. годиишњице од његове смрти. Организатор изложбе је удружење „Наива Арт Култ“ које је посвећено очувању и развоју културе, уметности и мултикултуралности са посебним акцентом на наивно сликарство. Већ деценију трагају за још необјављеним радовима ова два сликара из Ковачице и путем изложби у појединим срединама представљају њихово стваралаштво широј јавности.  Председник удружења Бошко Недељков пожелео је добродошлицу свим присутним а посебно представницама Амбасаде Словачке републике у Београду: заменици амбасадора Моники Подсклановој Шухајдовој и конзулки Наталији Хрнчиаровој, као и председници Националног савета словачке националне мањине Љибушки Лакатошовој.  Историчарка уметности Јармила Ћендић је на врло инересантан начин открила детаље из живота ова два великана наивног сликарства. Изложбу је отворила председница Националног савета словачке националне мањине Љибушка Лакатош. Овом приликом је истакла да су ова два сликара не само родну Ковачицу, него и традицију војвођанских Словака, путем својих радова представили широкој домаћој и светској јавности. Самим тим су указали на смисао и узвишеност очувања идентитета једног народа. Програм отварања обогатили су певачица Валентина Халупова и хармоникаш Патрик Цицка. Љубитељи наивног сликарства и стваралаштва Зузане Халупове и Мартина Јонаша изложбу у „Пароброду“ могу да посете до 31. марта 2022. V BELEHRADE OTVORENÁ VÝSTAVA DVOCH VELIKÁNOV INSITNÉHO UMENIA Z KOVAČICE Za prítomnosti mnohopočetných návštevníkov v utorok 15. marca o 19.00 hodine v Ustanovizni kultúry Parobrod v Belehrade otvorili výstavu dvoch bezpochyby najvýznamnejších osobností svetového insitného umenia. Kovačičanom Zuzane Chalupovej, pri príležitosti 20. výročia úmrtia a Martinovi Jonášovi,  pri príležitosti 25. výročia úmrtia a ich tvorbe vzdali hold výstavou pomenovanou Z dvoch uhlov. Organizátorom výstavy je združenie Naiva Art Kult, ktoré sa venuje zachovávaniu a rozvoju kultúry, umenia a multikulturálnosti, s osobytným dôrazom na insitné umenie. Desaťročie pátrajú po ešte nezverejnených dielach týchto dvoch umelcov z Kovačice a cestou výstav v rozličných prostrediach ich tvorbu sprístupňujú širšej verejnosti. Predseda združenia Boško Nedeljkov privítal všetkých prítomných, zvlášť predstaviteľky veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade: zástupkyňu veľvyslanca Moniku Podsklanovú Šuhajdovú a konzulku Natáliu Hrnčiarovú, tiež predsedníčku Národnostnej rady slovenskej  národnostnej menšiny Libušku Lakatošovú. Kunsthistorička Jarmila Ćendićová na veľmi pútavý a zaujímavý spôsob odhalila detaily zo života bardov insitného umenia späté s ich tvorbou. Výstavu otvorila predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová. Pri tej príležitosti podotkla, že títo dvaja insitní umelci nielen rodnú Kovačicu, ale aj tradíciu Slovákov vo Vojvodine prostredníctvom tvorby predstavili širšej domácej a svetovej verejnosti. Zároveň poukázali na zmysel a vznešenosť ochrany identity jednej národnosti. Otvárací program spestrili speváčka Valentína Chalupová a harmonikár Patrik Cicka. Záujemcovia si Zuzaninu a Martinovu tvorbu môžu vychutnávať v Parobrode do 31. marca 2022.