U GIMNAZIJI „JAN KOLAR“ U BAČKOM PETROVCU – V GYMNÁZIU JÁNA KOLLÁRA V BÁČSKOM PETROVCI

Opština Bački Petrovec je po drugi put pružila jednokratnu pomoć roditeljima gimnazijalaca prvaka koji su odlučili da nastave školovanje u Gimnaziji „Jan Kolar sa đačkim domom“ u Bačkom Petrovcu. Upravo danas su predstavnici opštine uručili jednokratnu pomoć za 76 učenika prve godine gimnazije, od kojih je deo u vrednosti od 7.000 dinara uplaćen na račun roditelja, a drugi deo – vaučer u iznosu od 5.000 din. namenjen je za kupovinu sportske opreme u sportskoj radnji. Ovakvu praksu jednokratne pomoći, su predstavnici lokalne samouprave aplicirali prošle godine, kako bi privukli što više posetilaca u našu sredinu, sa ciljem da zainteresuju đake za našu gimnaziju, koja ima dugu tradiciju i koja je školovala veliki broj stručnjaka i nudi kvalitetno obrazovanje. Međutim, cilj je i da se spreči odlazak mladih u druge škole. Predstavnike lokalne samouprave na ovoj prelepoj manifestaciji dočekala je direktorka gimnazije Jarmila Vrbovska, koja je ponaosob pozdravila: predsednicu opštine Bački Petrovec Jasnu Šproch, predsednika Skupštine opštine Jana Jovankoviča, potpredsednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine dr. Tatianu Vujačić i člana Opštinskog veća Mihala Hatalju. Gimnazijalcima će poklon vaučere uručiti razredne starešine, a sredstva su dodeljena u novembru.   V GYMNÁZIU JÁNA KOLLÁRA V BÁČSKOM PETROVCI Už po druhýkrát Obec Báčsky Petrovec vyšla v ústrety rodičom žiakov prvákov, ktorí sa rozhodli v ďalšom vzdelávaní pokračovať v Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Totižto dnes predstavitelia obce odovzdali jednorazovú podporu 76 prvákom gymnazistom, ktorej časť v hodnote 7 000 dinárov sa vloží na účet rodičov a druhá časť – poukážka v sume 5 000 din. je určená na nákup športového vybavenia v športovej predajni. S touto praxou jednorazovej pomoci obecné vedenie totiž začalo vlani, s cieľom prilákať do nášho prostredia čím viac záujemcov, vzbudiť záujem o naše gymnázium, ktoré má dlhú tradíciu a vypestovalo hodne odborníkov a k tomu ponúka vzdelanie na vysokej úrovni. Avšak cieľom je aj zamedziť odchod mladých ľudí do iných škôl. Obecných predstaviteľov na peknej akcii lokálnej samosprávy privítala riaditeľka gymnázia Jarmila Vrbovská, menovite predsedníčku Obce Báčsky Petrovec Jasnu Šprochovú, predsedu Zhromaždenia obce Jána Jovankoviča, podpredsedníčku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dr. Tatianu Vujačićovú a člena Obecnej rady Michala Hataľu. Darčekovú poukážku gymnazistom podelia triedni profesori a peňažné prostriedky boli pridelené novembri.