U JANOŠIKU NA SUSRETU ISPOD LIPA – V JÁNOŠÍKU NA STRETNUTÍ POD LIPAMI

Susret mladih umetnika, koji svoje radove objavljuju u omladinskom časopisu „Vzlet“ u rubrici „Rozleti“, 48. Susret ispod lipa, održan je u banatskom selu Janošik. U organizaciji Novinsko-izdavačke ustanove „Hlas ljudu“ i „Vzleta“ u crkvenom dvorištu Slovačke evangeličke crkve u prekrasnom prirodnom krajoliku u subotu, 8. juna, pod krošnjama i u hladovini lipovoh drveta, umetnička dela predstavljali su mladi pesnici i prozaisti koji svoje radove objavljuju u rubrici „Rozleti“ omladinskog časopisa „Vzlet“. Prirodnoj sceneriji je doprinela i izložba likovnih radova, fotografija, lepota koje se još više istakla na banatskom vetru, u kojem su prisutni uživali, jer su te subote bile tropske vrućine.   Odgovorni urednik „Vzleta“ Jasmina Panjik  zajedno sa članicama Udruženja žena „Janošičanka“ i evangeličkom crkvom, odnosno popom Sladanom Danielom Srdićem, pripremili su ne samo ukusne grickalice, nego i kraći program razgledanja Janošika. Tako je nakon umetničkog dela susreta pop Slađan Daniel Srdić pozvao prisutne u razgledanje crkve, koja je povodom svetih praznika bila ukrašena maramama i grančicama. Ovaj običaj kod vojvođanskih Slovaka zabeležen je samo u evangelističkoj crkvi u Janošiku, Kovačici i Padini. Članice  Udruženja žena „Janošičanka“ takođe su pokazale gostima instaliranu etno sobu sa eksponatima starim više od stotinu godina. Nakon ukusnog ručka grupa je krenula prema obližnjem selu Hajdučica. Jedinstvena retkost i kognitivna obeležja ovog banatskog sela je Dunđerskov dvor i prekrasan park, koji okružuje dvorac, sa retkom vrstom drveća – nalazi se tamo  ginko, jasen, drvo narandže. Pored dvorca u multinacionalnoj Hajdučicu nalazi se i manastir. Jedna od troje časnih sestara koje ovde žive pozdravila je prisutne i rekla nešto više o o ovom manastiru. Po duhovnoj zasićenosti usledila je poseta etno kuće i udruženja žena. Tekst: Ana Horvatova Sústredenie mladých rozletovcov, 48. Stretnutie pod lipami, v organizácii Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu a mládežníckeho časopisu Vzlet, konalo sa v banátskom Jánošíku na farskom dvore v prekrásnej prírodnej scenérii v sobotu 8. júna. V lipovom chládku umelecké diela predniesli mladí nádejní básnici a prozaici, ktorí prispievali do rubriky Vzletu Rozlety. Prítomní si mohli pozrieť aj výstavu prác, ktoré tiež boli zverejnené v Rozletoch.  Keďže sú pre Banát príznačné silnejšie vetry, práce sa  hojdali na vetre a prítomným prišiel vhod na akoby letnej páľave. Zodpovedná redaktorka Vzletu Jasmina Pániková spolu s členkami Spolku žien Jánošíčanka  a evanjelickým cirkevným zborom a menovite pánom farárom Slađanom Danielom Srdićom pripravili návštevníkom nielen chutné občerstvenie, ale i kratší program obchôdzky Jánošíka. Tak po umeleckej časti Stretnutia pán farár jánošícky Slađan Daniel Srdić prítomných previedol po kostole, ktorý bol z príležitosti svätodušných sviatkov vyzdobený zásterami a vetvičkami stromov. Táto obyčaj sa u vojvodinských Slovákoch evanjelikoch  zachováva iba teda v Jánošíku, Kovačici a Padine. Členky Spolku žien Jánošíčanka hosťom ukázali aj nainštalovanú etno izbu a v nej exponáty staré vyše sto rokov. Po chutnom obede už mali nasmerované do blízkej Hajdušice. Svojráznou raritou a poznávacou značkou tejto banátskej dediny je kaštieľ Dunđerskovcov a vôkol sa rozprestierajúci nádherný park, v ktorom nachádzame ginko, jaseň, pomarančovník. Okrem kaštieľa v multinacionálnej Hajdušici nachádzame aj kláštor. Tu vzletovcov privítala jedna z troch tu žijúcich mníšok. Po duchovnom nasýtení nasledovala obchôdzka etno domu a miestností spolku hajdušických žien.      Tekst: Ana Horvatova