У МАЂАРСКОЈ ОДРЖАНА ГОДИШЊА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ЕВРОРЕГИОНАЛНЕ САРАДЊЕ ДКМТ

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњен Бјелић присуствовао је данас, у својству националног координатора ДКМТ за Србију, редовној годишњој седници Скупштине Еврорегионалне сарадње Дунав–Криш–Мориш–Тиса, одржаној у Часартелтешу у мађарској Жупанији Бач-Кишкун. На седници, коју је отворио председавајући Еврорегионалне сарадње ДКМТ Ласло Ригед, сумирани су резултати пројеката за период 2014–2020. године и разматрани даљи кораци у реализацији пројеката који су у току. Посебан акценат стављен је на могућности за даљу сарадњу у програмском периоду 2021–2027. у којој би учешће имала Еврорегија ДКМТ. Важна тема данашњег заседања било је и представљање новог граничног прелаза Кибекхаза–Рабе (Мађарска–Србија) и могућности прикључења насеља Беба Веке (Румунија) на нову инфраструктуру. Бјелић је том приликом оценио да реализација пројеката у областима које остварујемо у оквиру ДКМТ- а, сада, крајем једног програмског циклуса даје видљиве резултате. С тим у вези, он је подсетио на важност пројекта прекограничне сарадње Мађарска– Србија „Разнобојна сарадња“, који је резултирао изградњом Српског културног центра у Морахалому и мађарског објекта исте намене чија је градња у току на Палићу код Суботице. Указао је и на значај споровођења важног пројекта планирања железничке пруге Сегедин–Суботица–Бачаламаш–Баја и недавно отвореног граничног прелаза између Мађарске и Србије у оквиру пројекта „Развој прелазног пута Кибекхаза–Рабе“. „Осим што умногоме јачају регионални развој АП Војводине, сви пројекти на којима заједно сарађујемо доприносе лакшем животу локалног становништва и подстицању економског развоја насеља у пограничним подручјима“, истакао је Бјелић и подвукао да ће у народном периоду Покрајинска влада наставити са активним учешћем у припреми нових стратешких пројеката, на локалном и покрајинском нивоу, како бисмо добили што квалитетније пројектне предлоге и њихову реализацију у програмском периоду 2021–2027. Чланице Еврорегије ДКМТ су жупаније Арад, Тимиш и Караш Северин из Румуније, Чонград и Бач-Кишкун из Мађарске и АП Војводина из Србије. Седници су присуствовали председници жупанија чланица, конзули, представници придружених градова и директорка Еврорегионалне развојне агенције Дунав–Криш– Мориш–Тиса Естер Ана Чокаши.