У НОВОМ САДУ ГОТОВО ИДЕНТИЧНА ЦЕНА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ

Поводом тенденциозних наслова у појединим медијима у којима се износе нетачне информације о наводно великом повећању пореза на имовину за 2021. годину, истичемо да је висина пореза на имовину у односу на 2020. годину незнатно повећана, и то искључиво због Законске обавезе на основу које Град мора да изврши услађивање висине пореза односу на кретање просечне цене непокретности за период од 01. јануара до 30. септембра 2020. године.   Наиме, у појединим медијима је објављена непотпуна информација у вези са стварним повећањем висине пореза, јер су наведени износи повећања цене квадратног метра непокретности из којих се не види колико је повећање износа пореза који ће грађани стварно плаћати у следећој години. Зато је потребно да грађани знају да је просечна цена непокретности наведена у Решењу само један од чинилаца основице за утврђивање висине пореза која је директно условљена прометом и кретањем цена некретнина на тржишту, које је евидентно у значајном расту, али да то није условило значајно повећање износа годишњег пореза на имовину који грађани треба да плате.   Град Нови Сад од 2013. године није мењао пореску стопу за утврђивање пореза на имовину грађана. Да је повећање пореза на имовину заиста незнатно јасно се види ако упоредимо износе пореске обавезе у односу на са прошлу годину када је за стан који је изграђен пре 10 година, површине 50м2, у првој зони, било потребно издвојити за порез 9.806,74 динара годишње, док ће грађани за порез на исти тај стан у 2021. години морати да издвоје 10.038,38 динара, што је 231,64 динара више у односу на 2020 годину.   Када су у питању новоизграђени станови, максимално повећање пореза на имовину на територији Града Нови Сад износи 373,10 динара на годишњем нивоу, и то за потпуно нови стан у првој зони. Ако као пример узмемо стан просечне квадратуре од 50м2, повећање у номиналном износу по кварталу износи укупно 93,27 динара.   Што се тиче самог Решењa о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији Града Новог Сада за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину, оно је објављено на сајту Пореске управе Града Новог Сада и у Службеном листу Града Новог Сада, и доступно је јавности. Наведено Решење се примењује од 1. јануара 2021. године.   Овим путем апелујемо на све медије да не износе непроверене информације и тако стварају непотребну конфузију и узнемиреност грађана у овом, иначе, за све нас тешком периоду. Чињеница је да ћемо у 2021. години имати минималан раст пореза на имовину грађана, јер Град Нови Сад претходних осам година није мењао пореску стопу за утврђивање пореза на имовину грађана.