Udovičić: Prevencija negativnih pojava važna za integritet sporta

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić
Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić je danas na konferenciji “Per plej, fer lajf”, podsetio na to da je Vlada Srbije formirala savet koji se bavi negativinim pojavama u sportu upravo u cilju prevencije tih pojava. On je poručio da je prevencija negativnih pojava u sportu najznačajniji segment zaštite integriteta samog sporta, dece i omladine, založivši se za oštrije sankcije za počinioce nasilja, navedeno je u saopštenju. Zadatak tog tela jeste i da se bavi detaljnom analizom postojećeg stanja, prevencijom i edukacijom, kao i oblicima represije negativinih pojava, rekao je ministar. On je ocenio da je danas mnogo manji procenat svega negativnog u sistemu, založivši se, kao bivši vrhunski sportista, da se radi još više na poboljšanju integriteta sporta kako bismo imali što manje slučajeva negativnih pojava. Državni sekretar Ministarstva pravde Radomir Ilić rekao je da su za krivično delo nasilničko ponašanje predviđene izuzetno visoke kazne zatvora, koje se kreću od minimum šest meseci do 12 godina zatvora, te da poslednjih godina sudovi sve češće izriču efektivne kazne zatvora – oko 35 odsto svih procesuiranih krivičnih dela. Visina kazne zavisi od težine krivičnog dela i njegove posledice, o obimu povređene imovine ili povređenih lica, života i drugih, ukazao je Ilić, dodavši da je ovo krivično delo uvedeno u naše zakonodavstvo kao specijalno kako bi se olakšalo njegovo procesuiranje i dokazivanje pred sudom.  

Ostavite odgovor