Уговори за сертификацију органске производње, бољи квалитет и безбедност хране

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство мр Вук Радојевић уручио је данас 32 уговора корисницима, који су остварили право на бесповратна средства у оквиру два конкурса – за суфинансирање трошкова контроле и сертификацију органске производње, и за увођење система сертификације безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2017. години на територији АП Војводине. Мр Радојевић је истакао да су у овогодишњем покрајинском буџету значајно увећана средстава за ове намене, јер је циљ да пољопривредни производи достигну што бољи квалитет, буду препознатљивији на тржишту, и да се постигне што већа безбедности ових производа на путу до крајњих потрошача. „Данас потписујемо уговоре са 23 произвођача у оквиру уговора намењених контроли и сертификацији органске производње, чија је укупна вредност близу 900.000 динара. Уколико то упоредимо са претходном годином, тада смо за ове потребе имали само 100.000 динара и само осам произвођача. Такође, промењен је и ниво повраћаја у односу на прихватљиве трошкове, тако да је уместо прошлогодишњих 50 одсто, ове године ниво суфинансирања до 70 одсто“, указао је мр Радојевић. Говорећи о подстицајима у оквиру другог конкурса, који је намењен увођењу и контроли система безбедности хране, што подразумева и ознаку географског порекла, ресорни секретар је навео да је Секретаријат за ове потребе наменио три милиона динара. За укупно девет пријава, издвојено нешто више од преко 1,3 милиона динара, што треба да допринесе да произвођачи подигну ниво квалитета у оквиру своје производње и буду препознатљивији на домаћем и иностраном тржишту. Радојевић је подсетио да је и за ову намену у 2016. години било знатно мање средстава и само један реализован уговор. Осим више средстава у буџету за ове потребе, Радојевић је навео да је на резултат бољег и ефикаснијег конкурса у овој години умногоме утицала комуникација, коју је Секретаријат остварио са пољопривредним произвођачима приликом представљања конкурса и његових бенефита. Ресорни секретар је истакао да крајем године треба да стартује ИПАРД програм, тако да ће пољопривредницима бити омогућено суфинансирање са три нивоа, покрајинског, републичког и европског. Он је напоменуо да ће фокус и даље бити на младим пољопривредним произвођачима до 40 година. За ову циљну групу, у 2018. години биће издвојено двоструко више средстава у односу на 2017, а Радојевић је уверен да ће пољопривредни произвођачи са територије Војводине искористити сва средства која им стоје на располагању.

Ostavite odgovor