УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА У МЕДИЈСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА Научно-стручна конференција

Нови Сад је недавно био домаћин учесницима Научно-стручне конфренције под називом „Унапређење људских потенцијала у медијским организацијама“. Намера је била да се кроз излагања учесника по позиву истакне значај људских ресурса за развој медија, али и да се укаже на то да су медијски радници оно највредније што организација има. Нарочито су охрабривани аутори радова о процесу регрутације и селекције, обукама и развоју каријере, мотивацији, безбедности и здрављау на раду, као и о етичком и правном контексту управљања људским ресурсима. Зборник радова поседује јединствени међународни идентификатор публикације (ISBN),  сви радови су препознатљиви по универзалној децималној класификацији (UDC), а имају додељен и алфанумерички дигитални идентификатор (DOI). Е-издање Зборника радова на српском и енглеском језику доступан је у отвореном приступу на интернет сајту www.akademac.edu.rs. „У разматрање су узети само радови који нису раније публиковани, нити су послати ради објављивања у неки други зборник радова или часопис. Слањем рада, аутори су практично потврђивали оригиналност рада и етичност научно-истраживачког процеса“, истакао је уредник зборника радова, Бранислав Санчанин. У Зборнику радова су заступљени следећи аутори: Сандра Драмићанин – „Утицај лидерства на задовољство и перформансе запослених у медијима“, Бранислав Санчанин – „Значај селекције људских ресурса за развој медијских организација“, Небојша Павловић – „Утицај регрутовања на пословање оргнизације“, Владан Петровић – „Мотивисање запослених у медијским организацијама Републике Србије“, Маја Војиновић – „Унапређење људских потенцијала у медијским организацијама“, Ненад и Бранислав Танасић – „Регрутовање и селекција људских ресурса: конкурентски потенцијал компаније“, Марко Шпилер, Стефан Милојевић и Милорад Ковјанић – „Интелектуални капитал као стратешка предност предузећа“. Организатор научно-стручне конференције је сремскокарловачки Центар за културу, едукацију и медије „Академац“, а припрему и штампање Зборника радова помогао је Покрајински секретаријат за културу, информисање и односе с верским заједницама.      Весна Фекете