УРЕЂЕЊЕ МЕЛИОРАЦИОНИХ КАНАЛА У БЕШКИ

Водопривредно предузеће „Галовица“ у сарадњи са инђијском општином почело је уређење мелиорационих канала у дужини од 14,5 километара на подручју катастарских општина у Инђији. На територији Бешке бетонирано је 50 метара канала, а радови обухватају уређење потока Барба До, Чокња и потока АБ. Радови подразумевају уклањање биљне вегетације, машински ископ дна и косина канала, ручно чишћење пропуста, утовар, транспорт и разастирање измуљеног материјала. Мрежом мелирационих канала на територији Општине Инђија управља Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“, у укупној дужини од 105 километара, а у плану си и радови у осталим катастарским општинама. Извор: Општина Инђија