USPEŠNO NADZORNO OCENJIVANJE LABORATORIJE ZA ISPITIVANJE PREHRAMBENIH PROIZVODA – PREHLABTF

U Laboratoriji za ispitivanje prehrambenih proizvoda – PrehLabTF, krajem 2023. godine, realizovano je treće redovno nadzorno ocenjivanje, poslednje u četvrtom ciklusu akreditacije. Velikim zalaganjem i intenzivnim radom osoblja Odeljenja i Tehničke službe, kao i Rukovodstva laboratorije, ovo ocenjivanje je završeno veoma uspešno, bez nalaza koji ukazuju na neusaglašenosti sa zahtevima standarda.