УСПЕШНО СПРОВЕДЕН ПРЕКОГРАНИЧНИ ИПА ПРОЈЕКАТ ТУРИСТИЧКОГ РАЗВОЈА ИЗМЕЂУ ОПШТИНА КАЊИЖА И КИШТЕЛЕК

Свечаном конференцијом у Бањи Кањижа обележен је завршетак двогодишњег пројекта под називом „Комплементарни туристички развој Киштелека и Кањиже, заснован на природним ресурсима ‒ као међуповезаним различитим елементима регионалног туристичког система”, то јест под акронимом OASIS.  Пројекат се састојао од четири главна аспекта која су допринела реализицији основног циља – развоју туризма на подручју општине Кањижа у Србији и општине Киштелек у Мађарској. Захваљујући томе у општини Киштелек изграђен је центар за саветовање о здрављу и здравом начину живота, те је израђена и мобилна апликација сајта која обједињује појединачне понуде регионалног здравственог туризма. Поред тога, у општини Кањижа ревитализовани су постојећи спортски капацитети и изграђен је вишенаменски спортски терен. Организован је и камп за младе у Кањижи под називом OASIS, који је имао циљ да с једне стране промовише међуетничку толеранцију међу младим људима, а с друге стране да допринесе развоју омладинског туризма и подизању свести о здравом начину живота.  Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице био је водећи партнер на пројекту OASIS и први пут је учествовао у реализацији прекограничног ИПА пројекта, у оквиру програма Интеррег ИПА Mађарска‒Србија.    „Покрајински секретаријат се с пуном одговорношћу посветио остваривању пројектних циљева, у оквиру којих је, између осталог, настао и омладински летњи камп OASIS у Кањижи. Камп је био суфинансиран у оквиру програма прекограничне сарадње с Мађарском, а на њему је учествовало 138 младих из 16 средњих школа с територије АП Војводине. С поносом могу да кажем да смо у сарадњи с нашим пројектним партнерима успели да остваримо примарни заједнички циљ пројекта, што подразумева јачање туристичке понуде подручја од Кањиже до Киштелека”, изјавио је на свечаности потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар Михаљ Њилаш.   Укупна вредност пројекта износи 588.017,84 евра, од чега је 85% суфинансирано средствима Европске уније. Партнери на пројекту, поред ресорног секретаријата, били су Фонд „Европски послови”АП Војводине, Општина Кањижа из Србије и Општина Киштелек из Мађарске.    Свечаној конференцији поводом успешно спроведеног пројекта присуствовали су и председник Општине Кањижа Роберт Фејстамер, помоћница директорице Фонда Ивана Ђурица, као и заменик председника Општине Киштелек Јанош Домонич.