Usvojen Akcioni plan prevencije nasilja u školama

Radionice iz različitih oblasti i borba protiv nasilja i droga, predviđene su Akcionim planom preventivnih mera za borbu protiv nasilja. Plan je usvojen danas i odnosi se na sve osnovne i srednje škole na teritoriji Grada Novog Sada. Akcioni plan podrazumeva aktivnosti usmerene ka prevenciji vršnjačkog nasilja, ali i korišćenja alkohola i droge. Osmišljene su po uzoru na Island, zemlju koja je sistemski rešila problem narkomanije i svela je na najnižu stopu u Evropi Projekat obuhvata sportske i radioničarske aktivnosti. Ekologija, umetnost, informacione tehnologije i strani jezici biće teme radionica za koje će deca moći da se opredele. Uz to, biće uvedena i redovna anonimna anketa među učenicima, kako bi se utvrdilo u kojoj meri se konzumiraju cigarete i alkohol. Anketa za učenike će biti podeljena u februaru, a škole će se nakon toga opredeliti za različite aktivnosti. Tokom narednih meseci planirano je da se održe manifestacije „Dan sporta“, „Dan ekologije“, „Dan književnosti“ i „Dan umetnosti“. U pomenutim manifestacijama učestvovaće đaci svih novosadskih škola. Radna grupa će pratiti i podržavati sprovođenje Akcionog plana. Na njenom čelu je zamenik predsednika Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u školama Dejan Drobnjak. Na današnjoj sednici podržan je i predlog predstavnika Saveta roditelja Dragane Ćorić, za umrežavanje učeničkih parlamenata.

Ostavite odgovor