УТВРЂЕН КОНАЧАН ПЛАН ПУТА „ОСМЕХ ВОЈВОДИНЕ“

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине објавио је у Службеном листу АП Војводине Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково). Будућа саобраћајница, позната и као „Осмех Војводине“ биће дуга 164,392 км и пројектована је за брзину од 100 км/х. Укупна површина обухвата просторног плана је 11.273,42 хектара. Граница плана, обухвата делове града Сомбора катастарске општине Бачки Брег, Колут, Бездан, Гаково, Сомбор 2, Кљајићево, Телечка; општине Кула: катастарске општине Сивац, Црвенка и Кула; општине Врбас: катастарска општина Врбас; општине Србобран: катастарска општина Србобран; општине Бечеј: катастарске општине Радичевић и Бечеј; општине Нови Бечеј: катастарске општине Нови Бечеј, Ново Милошево и Бочар; и града Кикинде: катастарске општине Кикинда и Наково. Коридор мотопута Сомбор – Кикинда, почиње од површинске кружне раскрснице непосредно након граничног прелаза Бачки Брег (км 0+000), док се завршава у зони Града Кикинде, на површинској кружној раскрсници – излазу ка насељу Наково и граничног прелаза Наково (км 164+392). Пројектована брзина пута је за 100 км/х. На коридору мотопута је планирана изградња 11 петљи и 12 површинских раскрсница, у циљу повезивања мотопута са околним насељима и путном мрежом нижег ранга. Коридор мотопута Сомбор – Кикинда је подељен на два сектора и осам деоница. Сектор 1 је од почетне стационаже км 0+000 кружна раскрсница на до општине Врбас/Србобран (петља Врбас км 81+071) Сектор 2 је од општине Србобран (петља Врбас на А1/Е-75 км 81+071), до км 164+392 у оквиру административног подручја Града Кикинде. Деоница Врбас (граница општине Врбас – граница општине Србобран А1/Е-75 петља Врбас) Деоница 4 (км 66+284 – км 81+211), дужине од 14,9 км – почиње на граници општина Кула/Врбас и завршава се на граници општине Врбас/Србобран. Предвиђају се четири денивелисана укрштања – петље Врбас запад, Врбас север, Врбас исток и Врбас Е-75 (део у општини Врбас), од чега су Врбас исток и запад типа трубе, док су Врбас север и Е-75 типа пола детелине. Извор: Општина Врбас