V HLOŽANOCH NA FOLKLÓRNOM FESTIVALE TANCUJ, TANCUJ…

V Hložanoch bol 15. júna sviatok folklóru, keď odznieval až 49. Folklórny festival Tancuj, tancuj. Bola to skutočná krása pestrosti slovenských ľudových krojov, hýriaca sa rôznymi farbami, ale i šikovnými tanečníkmi. Hložianskemu festivalu ročníky a ani roky neuberajú na kráse, ba čo viac, stupňujú kvalitu, akou sa mu nevyrovná žiaden festival – čím je starší, tým je pôvabnejší. Na tohtoročnom 49. ročníku na koncerte speváckych skupín a orchestrov v hložianskom Dome kultúry vystúpilo dvadsať dva speváckych skupín a dva orchestre. Odborná porota v zložení Samuel Kováč ml., Jarmila Juricová-Stupavská a Juraj Súdi – predseda prvú cenu za spev udelila Slovenskému kultúrnemu centru P. J. Šafárika z Nového Sadu, na druhom mieste sú speváčky Slovenského kultúrno-osvetového spolku Detvan z Vojlovice a tretie miesto si vyspievali speváčky Kultúrno-osvetového spolku Jednota z Hložian. Koncer speváckych skupín a orchestrov moderovali Martina a Margarita Benkové a Andrea Lačoková z Petrovca. V popoludňajších hodinách defilé krojovaných účastníkov tiahol hložianskymi ulicami na amfiteáter. Po odznení zvučky a zdvihnutí vlajky o 17.00 h sa začal prvý koncert tanečných skupín. Ten druhý si aj televízni diváci mohli pozrieť o 20.00 v priamom prenose RTV Vojvodina. Až osemnásť našich slovenských vojvodinských súborov sa uchádzalo o prvú cenu. Odborná porota – Ružena Červenská, Milorad Lonić a Željko Suchánek – prvú cenu udelila domácim Hložančanom, teda tanečníkom staršej tanečnej skupiny KOS Jednota, ktorí zároveň získali aj sošku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorú udelila predsedníčka Libuška Lakatošová. Na druhom mieste sú tanečníci folklórneho súboru V šírom poli hruška z Domu kultúry 3. októbra a tretie miesto patrí tanečníkom SKOS Jednota z Vojlovice, ktorí získali aj odmenu za kroj. Kroje tanečníkov hodnotil Marián Pavlov. Spoluzakladateľmi festivalu sú Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Miestne spoločenstvo Hložany, KOS Jednota, ktorí sú zároveň aj organizátormi s Obcou Báčsky Petrovec a Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov. Folklórnym podujatím prítomné obecenstvo a divákov viedli Elene Vršková, Maartina Benková a Ivica Grujić-Litavský.    Anna Horvátová